Uppgift för premiärministern

En av de bästa sakerna med sociala medier är att det går att direktkommunicera med makthavarna. Nu står vårt hopp till Indiens premiärminister. Ska han kunna påskynda en lösning av detta stora problem för mänskligheten: